Membumikan Faraid (e-buku)

Himpunan Kertas Kerja Tentang Harta Pusaka dan Faraid di Malaysia

Membumikan Faraid; Jihad Yang Panjang

Buku ini adalah himpunan tulisan kertas kerja dan kajian penulis tentang faraid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Perkongsian
dengan orang ramai tentang faraid dan hal ehwal harta pusaka bagi mencelikkan masyarakat tentang harta pusaka adalah satu jihad yang panjang dan berliku. Penulis rakamkannya dalam satu buku supaya lebih mudah dijadikan rujukan bagi masyarakat.

Buku ini mencakupi aspek perancangan pembahagian harta seperti hibah dan wasiat, pengurusan dan pentadbiran harta pusaka, dan juga pembahagian harta pusaka, termasuk beberapa contoh pengiraan faraid berdasarkan kaedah MUDAHFARAID yang dibangunkan dan disohorkan oleh penulis.

Buku ini sememangnya sesuai untuk tatapan pembaca setiap lapisan masyarakat sama ada orang awam, pengamal undangundang,
dan juga para ahli akademik.

More Details Try Demo

Affiliates

Like this product?

Spread the word about it and earn 50.00% of the purchase price on sales you refer.

Join our affiliate program

6.78MB PDF Download

MYR 24.00


Question? Contact Us